Арбітражний процес
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське гос-во
Бухгалтерський облік і аудит
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Етика
Держава і право
Цивільне право і процес
Діловодство
Гроші та кредит
Природничі науки
Журналістика
Екологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика, програмування
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Кибернетика
Комунікації і зв'язок
Комп'ютерні науки
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптология
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Російська література
Література і російська мова
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Менеджмент
Металургія
Москвоведение
Мовознавство
Музика
Муніципальне право
Податки, оподаткування
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Новітня історія, політологія
Оккультизм
Решта реферати
Педагогіка
Поліграфія
Політологія
Право
Право, юриспруденція
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехника
Митна система
Теорія держави і права
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Трудове право
Туризм
Кримінальне право і процес
Керування
Управлінські науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Господарське право
Цифрові пристрої
Екологічне право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Ергономіка
Слідчий огляд
Категорія: Криміналістика
П л а н:

1. Завдання огляду місця події.
2. Організація огляду місця події.
3. Основні положення тактики огляду місця події.
4. Робота з предметами, виявленими під час огляду місця події, що володіють ознаками речових доказів.
5. Форми використання спеціальних пізнань при огляді:
а) фотографування на місці події;
б) кінозйомка і відеозапис при слідчому огляді;
в) застосування звукозапису при огляді місця події;
г) вимірювальні інструменти та їх застосування;
д) застосування пошукових і аналітичних приладів і пристроїв;
6. Виявлення, дослідження і вилучення слідів.
а) сліди рук;
б) сліди ніг (взуття);
в) виявлення, фіксація і вилучення мікрочастинок - речових дока-зательств;
г) сліди крові і виділень людського організму. Волосся. Запах людино;
д) сліди зубів людини.
7. Особливості слідчого огляду при розслідуванні вбивств.

 

I. Завдання огляду місця події.

Огляд місця події є одним з найважливіших слідчих дій. Від успішного проведення огляду часто залежать розкриття злочини-ня і весь хід подальшого розслідування. Нерідко це єдине джерело отримання речових доказів.
Огляд місця події - це, як правило, невідкладна слідча дія, що полягає у виявленні, сприйнятті, вивченні та фіксації стану, властивостей і ознак матеріальних об'єктів, що знаходяться на місці проісшест-вия, з метою з'ясування характеру події події, особи злочинця, мотивів злочину і інших обставин, які підлягають встановленню при рас-проходженні злочину.
Відповідно до ст. 178 КПК РРФСР у випадках, що не терплять отлагательст-ва, огляд місця події може бути проведений до порушення кримінально-го справи. У цих випадках, за наявності до того підстав, кримінальна справа викличу-дається негайно після проведення огляду місця події.
При огляді місця події можуть бути встановлені наступні про-стоятельства, що характеризують:
1. Суб'єкт злочину: кількість осіб, які брали участь у скоєнні переступив-лення: приблизний вік учасників злочину (дорослі, неповноліття-ня); їхні фізичні дані (зріст, фізична сила і т.д.); стан здоров'я (наявність поранень, фізичних недоліків); звички осіб, які вчинили Престо-полоні; наявність у них певних навичок; професія; дані, що характери-зующіе особливості психіки осіб, які скоїли злочин (жорстокість, ОСТО-рожность, боязкість і т.д.); обізнаність про порядок роботи (якщо місце події - установа або підприємство) або життєвому укладі (якщо місце події - квартира або житловий будинок).
2. Суб'єкт злочину: на що було спрямоване злочинне посягательст-во; що стало безпосереднім предметом злочину, фізичні і психи-етичні особливості потерпілого (якщо посягання було направлено на лич-ність); особливості предметів - їх родові та індивідуальні ознаки (якщо посягання було направлено на речі).
3. Об'єктивну сторону злочину: час вчинення злочину, спосіб вчинення злочину; дії злочинців на місці події; обставини, що сприяли вчиненню злочину; наслідки з-вершенного злочину; наявність причинного зв'язку між діями переступив-ників і наслідками.
4. Суб'єктивну сторону злочину: навмисно або з необережності скоєно діяння; мотиви і цілі злочинця.
Завдання огляду місця події можуть бути виконані найбільш успішний-але при дотриманні певних принципів, до яких відносяться такі принци-пи як своєчасність. Своєчасність забезпечується тим, що слідчий та інші учасники огляду невідкладно виїжджають на місце події, а після прибуття туди негайно починають огляд. Тільки за цієї умови можна виявити, дослідити та зафіксувати максимальну кількість сле-дів, предметів, що можуть бути речовими доказами, запобігти їх втрату.
Повнота огляду місця події передбачає таке проведення цієї слідчої дії, при якому присутня на місці події сліди і предмети, що мають відношення до розслідуваного злочину будуть виявлені, і досліджені і належним чином зафіксовані в протоколі огляду та додатку до нього.
Принцип планомірності означає правильне визначення послідовно-сті пізнавальних дій слідчого на місці події. Об'єктивність огляду місця події полягає в дослідженні та виявленні слідів і предметів незалежно від того, підтверджують або спростовують вони висунемо-ту слідчим версію.

II. Організація огляду місця події.

Щоб забезпечити ефективність огляду місця події, слідчому необхідно у взаємодії з працівниками міліції організувати незамедлі-них виїзд до місця вчинення злочину. Отримавши повідомлення про вдосконалення-шенном злочині - (вбивство) слідчий при підготовці до виїзду на місце події повинен отримати максимально повну інформацію про проісшест-вії з тим, щоб правильно вибрати правильну тактику проведення огляду. На цьому етапі важливо з'ясувати, ким, коли і де був виявлений труп, припускає-мую причину смерті, приблизну давність смерті, відомий і затриманий чи пре-ступник, чи є очевидці події. Одночасно при отриманні вказаних даних необхідно дати доручення про охорону місця події, про забезпечення збереження слідів від дії атмосферних опадів і інших ес-тественних факторів, про підбір достатнього числа людей і постачання їм відповідної технічними засобами для «прочісування» великої терито - рії, проведення розкопок, відкачування води з криниці чи водойми, про підбір поня-тих. Доцільно, щоб доручення та вказівки, що передаються по телефону або радіозв'язку, мали форму телефонограм (радіограм), копії яких залучаючи-лись би до матеріалів справи.
Для успішного проведення розслідування часто дуже важливо, щоб огляд справив той слідчий, якому належить прийняти справу до свого виробництв-ву. Значення безпосереднього сприйняття обстановки на місці події особою, якій доводиться вести розслідування, важко переоцінити. Так, І. Б. Каганович вважає, що слідчий, що проводив огляд у справі, яку йому представлено, зобов'язаний прийняти його до виробництва, тому що він по суті вже надійшов до розслідування.
Л. І. Начерняк також підкреслює дуже велике значення особистого воспр-ємства обстановки місця події і неможливість замінити його ознайомлення-му з протоколом огляду.
Слідчий, відповідно до закону, є єдиним повновладним распо-рядітелем з усіх питань, що стосуються виробництва расследова ¬ вання. Неухильно-ве дотримання цього принципу є обов'язковим для всіх осіб, що беруть участь у вироб-ництва первинних слідчих дій, не ¬ залежно від їхнього посадового становища та відомчої приналежності.
При підготовці до огляду місця події він повинен визначити коло фахівців, які повинні бути на місці слідчого огляду, які необ-хідно доставити на місце події технічні засоби, доручити опера-нормативним працівникам заздалегідь з'ясувати, кого можна запросити як понятих при виїзді у віддалену місцевість , а також для проведення огляду в нічний час.
Відповідно до ст. 135 УПК РСФСР понятими можуть бути будь-які, незаін-тересованние наприкінці справи громадяни, які не мають фізичних і психи ¬ чеських не-статків, що перешкоджають їм спостерігати, розуміти що здійснюються слідчим дії. Іноді доцільно »щоб серед понятих були особи, розбирають-ся в особливостях специфічних об'єктів, досліджуваних при огляді.
Як поняті не рекомендується запрошувати співробітників правоохрані-них органів і осіб, які постійно не проживають в даній місцево ¬ сті, тому що це ускладнить їх наступний виклик до слідчого або в суд. Слідчий зобов'язаний роз'яснити понятим їх обов'язок засвідчити факт, зміст і результати дій, при яких вони присутні і право робити зауваження з приводу Ваших дій, що підлягають занесенню до протоколу.
За наявності на місці події трупа його огляд треба вироб ¬ диться за участю спеціаліста з судової медицини, а за відсутності такого - за участю іншого лікаря (ст. 180 УПК РСФСР).
У разі потреби для участі в огляді місця події слід запросити компетентного фахівця, не зацікавленого в іс ¬ хід справи (ст. 179 УПК РСФСР).

III. Основні положення тактики огляду місця події.

Прибувши на місце і зорієнтувавшись в обстановці, слідчий оп ¬ ределяет обсяг огляду, встановлює його порядок, намічає заходи з ¬ зберігання слідів »по-сле чого з урахуванням можливостей учасників огляду дає їм конкретні завдання» домовляється про систему взаємної інфор ¬ мації в ході огляду .
Межі огляду місця події спочатку визначаються в ході огляду, в подальшому вони підлягають уточненню і, як правило, роз ¬ ширення. На-метів кордону, слідчий планомірно піддає дослідженню всі без исклю-чення ділянки місцевості та приміщення з метою вияв ¬ вання предметів і слідів, що мають значення для дослідження »
Межі огляду місця події включають в себе місце, де про ¬ ізошло досліджуваний подія або виявлені пов'язані з ними сліди або предмети, що мають ознаки речових доказів, а також поме ¬ щення або ділянка місцевості, де злочинець перебував безпосередньо перед здійсненням пре-ступленія. Досліджуються шляхи підходу і відходу пре ¬ ступник до місця проісшест-вия, інші приміщення та ділянки місцевості, де можуть знаходитися сліди і предме-ти, що мають відношення до розслідую ¬ емому злочину. При огляді не можна ос-тавлять без уваги ні од ¬ ного ділянки місцевості або приміщення, ні одного предмета або сліду, який імовірно може мати значення для роз-слідування.
При можливості визначити вузловий пункт місця події (труп) і від присутність небезпеки пошкодження периферійних слідів огляд починають ¬ нается з де-тальний дослідження цього вузла, що дозволяє відразу ж підучити основний мас-Сів інформації.
За наявності кількох «вузлів» огляд здійснюється у послідовно ¬ ності «від вузла до вузла».
Огляд починається з периферії при неможливості чіткого визначенні ¬ ния «вузла», а також за наявності небезпеки пошкодження, швидкого іс ¬ чезновенія на-що ходять там слідів і предметів, що мають значення для справи.
Досить повний огляд певній території забезпечується при рухів по спіралі - від центру до периферії або навпаки, а також при розділі-нії місця події на окремі ділянки (смуги, сектора).
Як правило, спочатку всі об'єкти на місці події оглядаються без зміни їх положення, в нерухомому стані (статична стадія), а потім із зміною їх положення, всебічним дослід ¬ ристанням частин (динамічна стадія). На цій стадії здійснюється детальна фотозйомка і проводиться фик-сація слідів.
При огляді місця події допускається виробництво найпростіших досвідчених дій (наприклад, чи включається світло при корис ¬ нии вимкнуть-лем, чи йде вода з крана при повороті ручки і т.д.). Більш складні досвідчені дії проводяться в ході слідчого експе ¬ рімента. Не можуть бути об'єкта-ми експерименту речі і предмети, ще не досліджені в процесі огляду місця події.
Одним з найважливіших способів дослідження місця події являють ¬ ться вимірювання. При їх виробництві необхідно прагнути до максималь ¬ ної точно-сті, використовувати одні й ті ж одиниці вимірювання, проводити виміри від основ-них, базових орієнтирів.
Коли огляд місця події триває тривалий час, можуть по-вимагатися перерви для відпочинку. Такі перерви, в тому числі і не пов'язані із залишенням місця події, повинні бути відображені в протоколі огляду. На час перерви слідчий складає со ¬ Відповідаю частина протоколу, яка підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. Час початку і закінчення перерви фіксується в годинах і хвилинах.
Додатковий огляд проводиться в тих випадках, коли в ході даль ¬ ковитого розслідування встановлюється, що окремі об'єкти на місці події не були перевірені і оглянуті досить детально. За ¬ повторних огляд призначає-ся в тих випадках, коли первинний огляд відбувався в несприятливих умовах, або ж був проведений недоброка ¬ кількісний, проводилося, коли ще не були з'ясовані обставини, свя ¬ занние з необхідністю розширення меж огляду. При повторному ос ¬ Мотрі місце події піддається повному ис-слідування.

IV. Робота c предметами, виявленими при огляді
місця події, що володіють ознаками
речових доказів.

Речовим доказом по розслідуваного справі може з'явитися лю-бой предмет, який відповідає одночасно двом процесуальним тре ¬ бованіям. По-перше, відноситься до розслідуваної справи, тобто містить як характерну особливість матеріальні наслідки розслідую ¬ емого події і тим самим слу-жит джерелом відомостей про доказательственной факт. По-друге, припустимо в ка-честве докази, тобто був залучений до кримінальної справи з дотриманням усло-вий і порядку, встановлених процесуальним законом.
Внаслідок того, що в якості речового доказу може виступила-пать будь-який предмет, закон містить перелік основних груп таких предме-тов. До них належать: знаряддя вчинення злочину; пре ¬ ДМетІ, на які були спрямовані злочинні дії; предмети, со ¬ тримають сліди злочинних дій або злочинця, а також гроші та інші цінності, нажиті злочинним шляхом.
Не беручи до уваги цей перелік вичерпним, законодавець вказує, що в ка-честве речових доказів можуть виявитися й інші предмети. Як вите-кає з тексту ст. 83 КПК РРФСР, до категорії речових до ¬ казательств сліду-ет віднести також сліди, що представляють собою відобра ¬ ження на матеріальних предметах ознак тих явищ, які причин ¬ но пов'язані з розслідуваним спів-буттям.
У криміналістиці поняття «слід» використовується у вузькому і широкому сенсі цього слова, як відображення зовнішньої будови одного об'єкта на поверхні іншого, а також як сліди-відображення, так і всевоз ¬ можне матеріальні вимірюв-вати, що виникли в результаті розслідуваної події.
Предмет, який може мати значення речового доказу, необ-хідно оглянути відповідно до вказівок ст.cт. 84 і 179 УПК РСФСР. Саме в результаті цього огляду слідчий вирішує для себе під ¬ прос про відно-сімості даного предмета як речового доказу до розслідуваного де-лу. Залежно від того, відбувався цей огляд при проведенні обшуку, огляду місця події і т.д. або з'явився самостійним слідчим дією, перебіг і результати проведеного огляду повинні знайти відображення в протоколі відповідного наслідок ¬ ного дії.
Якщо в результаті проведеного огляду слідчий дійде висновку, що даний предмет має значення речового доказу, його думку з цього питання повинно знайти відображення в спеціальному постанов ¬ леніі про призна-ванні даного предмета речовим доказом по де ¬ лу,
Щоб у ході подальшого розслідування і при судовому разбіратель ¬ стве в суду і учасників процесу не виникали сумніви в цілості і достовірності речових доказів, слід дотримуватися ряду усло ¬ вий, передбачених ст.ст. 171 і 179 УПК РСФСР. Речові докази, долучені до справи, після закінчення справи повинні бути направлені до суду. Вони повинні бути відпо-ють чином опечатані, щоб вони не могли бути замінені іншими без по-врежденія друку та упаковки.
Слідчий огляд речового доказу виробляє наступні ¬ Ватель. Ним визначаються момент проведення, послідовність, а також конкретного умови огляду кожного речового доказу.
Надаючи слідчому, широкі повноваження у вирішенні питання ор-ганізації проведення огляду, закон встановлює, проте, ряд обя ¬ зательних процесуальних умов, мета яких сприяти отри ¬ нію найбільш пол-них і об'єктивних відомостей про матеріальному доказ ¬ стве. Одним з усло?? ий успішного проведення огляду є пра ¬ ве сприйняття, оцінка і фікса-ція слідчим тих особливостей, кото ¬ рие характеризують оглядаються об'єк-ект. Спільне зі слідчим участь в огляді інших осіб служить як би середовищ-ством об'єктивного кон ¬ лю над правильністю сприйняття та фіксації особ-ностей речового доказу. Тому процесуальний закон передбачають-Ріва обов'язкова участь у проведенні огляду понятих і можливість навчаючи ¬ стія в ньому також осіб інших: фахівця, прокурора, захисника.
Статті 1331 і 179 УПК РСФСР надають слідчому право вико ¬ вати для участі в огляді речового доказу допомогу спеціа ¬ листа, постать якого характеризується такими основними особливостями як облад-ня спеціальними знаннями, незацікавленість в результаті розслідуваної кримінальної справи і обмежена процесуальна самостійно ¬ ність.
Незалежно від місця та умов проведення огляду, однією з гарантій його об'єктивності і повноти служить послідовність слідчого огляду. Од-нако умовно можна вважати, що огляд кожного предмета, ко ¬ торий може мати значення речового доказу, проходить три тісно пов'язані між з-бій і переходять одна в іншу стадії, які послідовно спрямовані на встановлення так званих функціональних особливостей речового доказу, особливостей, індивіду ¬ алізірующіх його, і особливостей, свідчить-ність про причинного зв'язку речового доказу з розслідуваним подією.
Встановлення функціональних особливостей оглядається предмета зазвичай відбувається ще на стадії його виявлення і вилучення, коли стають очевидними ознаки, що свідчать про його родової приналежності ¬ ності і про можливість об'єкта даного роду мати відношення до розслідую ¬ емому події. Так, наприклад, виявлення на місці події трупа з пораненням в голову і поруч із трупом револьвера з стріляної гільзою свідчать про те, що ра-ня можливо заподіяно з даного револьвера.
Серед особливостей, що виявляються на першій стадії огляду, фіксації в протоколі слідчої дії підлягають ознаки, що свідчать про ро-довой приналежність даного предмета, а також очевидні при ¬ знаки, характе-різующіе його стан. Далі повинна слідувати стадія встановлення особливо-стей, індивідуалізують оглядають об'єкти, тобто особливостей, сукупність-ність яких дозволяє відрізнити його від будь-якого іншого однорідного або похо-Жего предмета. Слідчий фіксує інді ¬ виділеного ознаки в тому перебуваючи-ванні, в якому вони перебувають під час огляду. Сюди крім назви предмета, наприклад зброї, відносяться розмір, вага, що випустила назва фірми, опис її знаків, калібру, номера, гравіювань, пошкоджень, подряпин та інших индив-дуальних особливостей.
Встановлення причинного зв'язку особливостей оглядається предмета з розслідуваним подією є, по суті, одночасно вивчаючи-ние речового доказу по двох напрямках: вивчення особливостей, що є безпосереднім результатом розслідуваної події, і сопостав-ня цих особливостей з іншими матеріалами розслідуваної справи.
Способи проведення слідчого огляду різні відносно раз ¬ ного роду речових доказів.

V. Форми використання спеціальних пізнань при огляді.

При огляді можуть брати участь, як експерт, так і фахівець. Одна-ко між близькими поняттями «експерт» та «спеціаліст» можна провести цільових перевірок по розмежування. Так, допомога спеціаліста має доцільне значен-ня для особи, яка провадить слідча дія. Спеціаліст виступає в ро-чи консультанта або технічного виконавця. Його діяльність проходить під керівництвом особи, яка провадить слідство, лише сприяє виявленню, закріпленню і вилученню доказів у справі. Результати участі спеціаліста відображаються у протоколах відповідних слідчих дій (наприклад, протокол огляду місця події, огляду трупа, отримання зразків для порівняльного дослідження). При цьому в протокол підлягають занесенню зроблені фахівцем заяви, що стосуються виявлення, закріплення і вилучив-тію докази. Обов'язковість мотивованого незгоди з рекомендацій-ціями, порадами, пропозиціями та заявами фахівця законодавцем не передбачена. У той же час, експерт, призначений за постановою особи, у провадженні якого знаходиться справа розслідується, здійснює свою діяльність з дослідження представлених в його розпорядження речових дока-зательств самостійно. У цьому сенсі працівник дізнання, прокурор, суд, ви-несли постанову про призначення експертизи, прийн ¬ віямі експерта не керівників-дят. Однак, законодавець надає особі, що призначив експертизу, право бути присутніми при проведенні експертизи (ст. 190 КПК). Результати вироб-ництва експертизи виражаються в експертному висновку, що має значення джерела докази у справі. З іншого боку, висновок експерта не є при-ляется обов'язковим для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, однак їх незгоду з висновком повинна бути мотивована згідно зі ст. 80 КПК.
Таким чином, як видно, в основі розмежування діяльності спеціаліста та експерта лежить різне їх процесуальне становище і неоднакове доказів-тельственное значення результатів їхньої роботи. Видається, що практика рас-сматрівает поняття «спеціаліст» як більш широке в порівнянні з поняттям «експерт».
Форми участі спеціаліста при огляді різні. Так, при фіксації обна-Ружену доказів фахівцем може бути надана консультаційно-технічну допомогу при складанні схем, планів, фотографування, вимірювання-панії, виготовленні зліпків і так далі »
Фахівець може надати допомогу у формі висловлювання рекомендації від-носітельно найбільш доцільного способу вилучення слідчим доказів-нізацією (наприклад, отримання відбитку вдавленого сліду взуття).
Як відомо, докази при розслідуванні злочинів, при ¬ спілкування до справи, повинні знаходитися при ньому. Фахівцем з цього приводу можуть висловлюватися поради про те, в яких умовах повинні зберігатися докази, про прийнятні способи консервації і т.п.
Фахівець, який притягається до вивчення доказів, може висловлювати міркування про походження доказів, вказати на їх ознаки, свідок-ціалу про обставини виникнення їх, які питання може вирішити експерт. При оцінці доказів фахівцем можуть бути висловлені сообра-ження про те, суперечать чи зібрані докази один одному і які при-знаки або їх особливості можуть на це вказувати.
а) Фотозйомка на місці події.
За допомогою орієнтує зйомки слід поруч з самим місцем проис-ходи відобразити навколишнє оточення. Оглядової зйомкою більш великим планом відобразити з різних сторін лише місце події. За допомогою уз-ловой зйомки зафіксувати у великому масштабі найбільш важливі ділянки місця події. За допомогою детальної зйомки ото ¬ бражаются окремі сліди і предмети на місці їх виявлення.
При необхідності зафіксувати об'єкти, що мають значну ла-боргованості проводиться панорамна зйомка. Залежно від характеру об'єкту зйомки застосовується який спосіб лінійної панорами (фотографування з раз-них точок, рівновіддалених від частин об'єкта), або спосіб кругової панорами, коли фотографуються всі частини об'єкта шляхом повертання фотокамери на штативне головці з однієї точки.
Висвітленню у фотозйомці надається важливе значення. Розсіяне освітлення робить зображення плоским, знижує враження об'ємності фо ¬ тографіруемого об'єкта і додає знімку млявий, невиразний харак ¬ тер. При направленому освітленні задовільно відтворюється головним обра-зом загальна форма предметів і не цілком виразно передається структура їх з-поверхні. Комбіноване освітлення, що отримується завдяки поєднанню раса-янного і спрямованого світла, пом'якшує кон ¬ траст, створює плавні переходи від світла до тіні. Ширина й інтенсивність тіней при цьому скорочується, а ступінь пророблення деталей у них зростає.
Стосовно слідів рекомендується сфотографувати всю групу слідів. Доріжку слідів краще фотографувати панорамним способом. Найбільш чіткі сліди фотографувати крупним планом. Дрібні сліди необхідно фотографи-ровать за правилами великомасштабної зйомки. Причому потожіровие сліди на прозорому об'єкті слід фотографувати в світлі, що проходить з напрямок-ем пучка світла під кутом 45-60 градусів. Невидимі потожіровие сліди необ-хідно попередньо Окур парами йоду або пофарбувати порошком. Об'ємні сліди пальців рекомендується фотографувати при ос ¬ вещеніі їх світлом, на-правління під малим кутом до поверхні предмета (5-20 градусів). Кожен предмет - речовий доказ необ ¬ обхідно фотографувати на контра-стираючи тлі на тканині чи папері з міліметровим масштабом або з примі-неніем масштабної лінійки.
б) кінозйомки та відеозапис при слідчому огляді.
Кінозйомка і відеозапис застосовуються при слідчому огляді з метою фіксації об'єктів, явищ в динаміці, наприклад, що працює верстата при за-печатленіі процесу виявлення слідчим і фахівцем слідів та інших речових доказів, а також дій з ними у динамічній стадії ос-Мотрі (пересування, перекидання , розглядається ¬ ріваніе з різних сторін). За допомогою кіно або відеозйомки може бути зафіксовано місце або об'єкт, що має значну протяжність та обсяг, наприклад, доріжка слідів, сле-ди гальмування машини (замість великої серії фотознімків). При фотографуванні рекомендується фіксувати нерухомі об'єкти, при кіно і відеозйомки, на-ті, хто ходить в русі, з урахуванням того, що в подальшому може бути забезпечена можливість відтворення і вивчення того, що відображено в динаміці у за-повільному або прискорених темпах.
Застосування відеозапису та кінозйомки доцільно доручати спеціа ¬ листу, покликаною діяти під загальним керівництвом слідчого, здійснюва-лявшего огляд. В залежності від необхідності отримання потрібної масштабу зображення зйомка може здійснюватися загальним планом, що охоплює місце події з навколишнім оточенням, середнім планом або крупним планом.
в) Застосування звукозапису при огляді місця події.
Відеозапис і кінозйомка можуть супроводжуватися звуку, здійсню ¬ ються або одночасно зі зйомкою, або шляхом подальшого оз ¬ вучіванія відзнятого матеріалу.
Супровідний звукозапис містить коментарі слідчого, помо-гающіе сприйняття фіксованої, і короткі пояснення інших учасників ос-Мотря. Її основний зміст потрібно відобразити в протоколі огляду поряд з фактом застосування відеозапису чи кінозйомки.
При огляді місця події звукозапис, що здійснюється за допомогою магнітофонів або диктофонів, застосовується як технічного засобу, що заміняє чорнові записи, використовувані при складанні протоколу. При-трансформаційних змін звукозапису в ході огляду дозволяє: найбільш повно, швидко, у усло-віях, що ускладнюють ведення чорнових записів, від ¬ разити результати огляду і короткі пояснення його учасників і Опра ¬ Шива очевидців; зафіксувати дані про прізвища, імені, по батькові адресах можливих свідків, а також дру-Гії відомості допоміжного характеру. Якщо при огляді беруть участь у ньому підозрюваний, звинувачуючи ¬ емий, потерпілий і свідок мають намір дати докладні пояснення, ос ¬ Мотря може бути припинений і проведено їх допит, під час ко-торого допускається застосування звукозапису за правилами ст. 141-1 КПК України.
г) Вимірювальні інструменти та їх застосування.
Для вимірювань при огляді місця події найбільш зручні рулетки зі стрічкою 10 і 20 метрів і розподілами, нанесеними через 1 см. Штан ¬ ля використовується для визначення зовнішніх і внутрішніх розмірів предметів з точністю до 0,1 мм. Великими ніжками штангенциркуля вимірюються зовнішні діаметри, а малими ніжками - внутрішньо діаметри. Глу ¬ біна вимірюється стерж-ньому, що виступають на торцевой частини приладу.
Для визначення величин кутів при складанні плану місця події, а також встановлення величини ухилу місцевості використовується транспортир або кутомір.
Вимірювальна лупа, забезпечуючи 10-кратне збільшення, має полем зору 20 мм в діаметрі. Її фокусна відстань 25 мм, а оптична сила 40 ді-оптрій. Лупа має знімний штатив заввишки 25 мм, в основі якого вмон-тіровано плоскопараллельное скло з вимірювальною шкалою. Загальна довжина шка-ли 15мм. Ціна одного маленького поділу шкали 0,1 мм. Таким чином, з по-міццю даної лупи можна робити вимірюв ¬ ренію з точністю до 0,1 мм.
Гідність вимірювальної лупи полягає в тому, що вона дозволяє ви-являти малопомітні деталі макроструктури досліджуваних речових доказів-нізацією і встановлювати їх точні розміри; полегшує аналіз ознак почерку, знаків машинописного тексту, елементів будівель відбитків печаток і штампів, структури штрихів; дозволяє підвищити точність порівняння ідентифікаційних ознак за формою, розмірами і відносному положенню.
д) Застосування пошукових і аналітичних приладів і пристроїв.
Вибір пошукових засобів визначається про урахуванням характеру шуканого об'єктивним та і властивостями вміщає середовища, в якому він прихований. Так, при пошуку на ме-місцевість може застосовуватися механічний щуп для визначення місця нахожде-ня предметів, розпушених місць, пустот і т.д. При по ¬ позові всередині приміщень можуть використовуватися спиці-щупи, що представляють собою тонкі металеві стрижні.
У необхідних випадках застосовуються ручні бури. Буріння проводиться за запланованою схемою в заздалегідь намічених місцях. Якщо вийняти бура про подальші вміст склянки бура для виявлення трупного запаху, слідів просочення органічними речовинами, інших слідів, що вказують на Присутніх-віє шуканого об'єкта.
Для виявлення та вилучення предметів, що знаходяться на дні водое ¬ мов застосовуються трали. За допомогою карабіна трал прикріплюється на кінці шнура і переміщається по дну водойми. Тралення великих водойм по можливості необ-хідно проводити з човна, попередньо розмітив підлягає обследова-нію ділянку за допомогою буїв, що забезпечують строгу послідовність і повноту обстеження.
У разі необхідності використовуються магнітні підйомники. При не ¬ хідно магнітну головку поміщають в поліетиленовий пакет під уникне-ня її забруднення нечистотами. Магнітні підйомники, як правило, вико-ються для виявлення металевих (що містять залізо) предметів, пошук ко-торих виробляється в рідкому середовищі.
Приховані грунтом або іншими матеріалами предмети можуть відшукувати також і за допомогою металошукача індукційного типу. Чутливість зазначеного приладу на відкритій місцевості і при положенні перемикача чув-ствітельності на максимумі, дозволяє виявити такі предмети як пістолет на відстані в 45 см, гільзу від пістолетного патрона до 15 см, кільце золоте - в 12-ти сантиметрів.
Прилад працює стійко при температурах від мінус 5 до плюс 40 граду-сов.
При проведенні слідчого огляду, перш за все для виявлення не-видимих слідів і записів, наприклад, плям збройової мастила, плям замитої крові, слідів травяна речовин на документах і текстах обесцвеченних примі-няют ультрафіолетовий освітлювач. Його метод заснований на порушенні ультра-фіолетовими променями люмінесценції (холодного світіння) следообразующего речовин або тла, на якому невидимі сліди розташовані. Крім виявлення невидимого, даний метод дозволяє диферен ¬ ференціровать різні речовини, що здаються однаковими у звичайних ус ¬ ловіях спостереження.
При проведенні огляду в якості джерела ультрафіолетових променів використовуються ультрафіолетові освітлювачі, наприклад освітлювач «УК-1», входити-дящій в комплект прокурора-криміналіста.
Інфрачервоний перетворювач застосовується для виявлення слідів кіптяви і порошинок при близькому пострілі на темних тканинах, закреслених і замазали чорнилом записів на документах і т.д. - Здаються однаково пофарбованими, виявлення малюнка перефарбованих тканин.

VI. Виявлення, дослідження і вилучення слідів.

а) сліди рук.
При пошуку слідів рук необхідно дотримуватися запобіжних заходів, ис-ня пошкоджень?? слідів. Рекомендується користуватися гумовими пер-чатку, малогабаритні предмети брати за місця, де не може бути слідів (ребра, кути та ін), охолоджені предмети не вносити відразу в тепле приміщення, де при запотівання сліди можуть зіпсуватися.
Щоб виявити маловідімие потожіровие сліди предмети слід ос ¬ матрівать під різними кутами зору, а також при бічному освітленні при-міняти збільшувальне скло-лупи.
Здійснюючи пошук слідів необхідно обкурювати поверхні світло-забарвлені або зі світлого матеріалу парами йоду. При цьому, який виступив слід фотографувати із застосуванням мікрос'емкі, після чого перевести слід на дактилоскопічну плівку, заздалегідь обробивши його соот ¬ відповідне порошком. При цьому необхідно застосовувати при роботі з порошком Карбоніли-ного заліза магнітну кисть, а при роботі з алюмінієвим порошком пензлик. При обробці фанери, паперу та картону рекомендується застосовувати порошок кар-бонільного заліза з добавками окису міді, титану, сургучу. При роботі з метала-ми, покритими темною фарбою або що містять залізо, необхідно користу-ватися порошками окису свинцю, цинку алюмінієвої пудри, азотнокислого вис-Мута. При обробці поверхні скла бажано користуватися порош-кім окису кобальту.
На рельєфній поверхні пофарбований порошком слід рекомендується отко-бенкетувати за допомогою пасти «К» з білим або темним наповнювачем. Об'ємні сліди на пластичних об'єктах (масло, пластилін і ін) копиру ¬ ють компаундом К-18 без наповнювача. Наст покривають тонким шаром ком ¬ Паунда. Отриманий сле-пок може бути використаний як негатив для отримання фотознімка сліду за допомогою фотозбільшувачі.
Сліди, що утворилися на сипучих матеріалах спочатку закріплюють розч-ром перхлорвініла або дакріла в ацетоні, а потім заливають ком ¬ Паундом К-18. Зліпок об'ємного сліду руки можна виготовити також з використанням сухого, що не містить грудок медичного гіпсу.
Для копіювання сліду на обмерзлій поверхні рекомендується викорис-зова гіпс. Для чого необхідно сухий гіпс охолодити на снігу до температури 1 - 2 градуси, а воду за допомогою снігу до нульової температури. Гіпс і воду змішати у співвідношенні 1,1: 1, помішуючи до моменту втрати текучості, після чого вилити гіпсову масу на слід.
Хоча в сучасних довідниках (наприклад, Довіднику слідчого за редакцією Н. А. Селіванова, виданого в 1990 році) не зазначено про спосіб вилучення слідів пальців рук з допомогою йодокопіровальной папери, обробленої водним розчином орто-толідіна, проте зазначений спосіб простий і дає позитивні результати . До обробленого парами йоду сліду на кілька секунд приклади-ється зволожена фотопапір, оброблена орто-толідіном. Через кілька секунд на зверненої до сліду стороні проявиться темно-синє дзеркальне ото-браженіе сліду.
Якщо виявлений порошком заліза слід пальця піддати Кратковрем ¬ менному обкурювання парами йоду, то за рахунок утворення безводного галогеніду заліза він візьме темно-коричневого забарвлення і міцно
Теги:Слідчий, огляд