Арбітражний процес
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське гос-во
Бухгалтерський облік і аудит
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Етика
Держава і право
Цивільне право і процес
Діловодство
Гроші та кредит
Природничі науки
Журналістика
Екологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика, програмування
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Кибернетика
Комунікації і зв'язок
Комп'ютерні науки
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптология
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Російська література
Література і російська мова
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Менеджмент
Металургія
Москвоведение
Мовознавство
Музика
Муніципальне право
Податки, оподаткування
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Новітня історія, політологія
Оккультизм
Решта реферати
Педагогіка
Поліграфія
Політологія
Право
Право, юриспруденція
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехника
Митна система
Теорія держави і права
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Трудове право
Туризм
Кримінальне право і процес
Керування
Управлінські науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Господарське право
Цифрові пристрої
Екологічне право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Ергономіка
Шпаргалка за логікою
Категорія: Логіка


| Поняття про | Мислення як | 4 закону | Діалектика і діалектіч |
| софізми та | предмет лог | формальної | логіка |
| логічних | вивчення | логіки | ДЛ-изуч процеси і |
| пара-ах. | М-почуттів і | 1) закон викл | поняття в їх |
| Непредномеренна | резюме. Сост | 3-го-небудь є | развітіі.Цель-опр |
| я помилка, | почуттів: відчуваючи-е, | або ні, сущ 1 | істіни.ДЛ вкл в себе |
| допущена | воспр, предст. | та ін виключено | формальну л. залежить від |
| чол-го в | ощ-ступінь | 2) закон | правильн способу Перемишль. № |
| мисленні з. | пізнання отраж | тотожності-терм | закону |
|-Паралогізми. | визна св-ва явл | ни повинні бути | 1) з єдності і боротьби |
| Навмисна | дійсності | рівносильні | протилежностей |
| оцібка наз. | і.Ощ фікс 1 | друг | 2) з переходу кол-ва в |
|-Сафізмом. | св-во або ряд | другу.Прімер не | кач-во |
| Сафістамі наз | св-в визна | реализ закону: | 3) з заперечення отр-я |
| людей кот | предмета. | сукно | 1-в діалектиці |
| намагаються видати | Грати-е - опр | 3) закон | протилежності |
| неправду за | всi св-ва | несуперечливий-в | з'являються як |
| мстінну. | предм. | об'єктивному | невідповідність одного |
| Парадокс це | предст-пізнання | світі неможливо | предмета до іншого. Це |
| міркування, | предм в даний | Присутніх або | позначає едінічеость |
| док як | момент не | отсутст | кожного предмета. Док. В |
| істинність, так | воспр-го. Абстр | ознаки. Прим: | різноманітті предметів і |
| і хибність | Перемишль-отраж світ | чол в 2 місцях | їх взаємозв'язку. |
| деякого | більш глибоко, | 4) достатність | 2 - У цьому законі ім. |
| суж-ня. Іншими | формую коли | підстави-ні | Поняття: колич. Кач-во, |
| словами док-її | ч-ва не | констатації | міра, стрибок. |
| справедливість | владні, справи | факту без опр | Кількість зв'я з |
| і не | отраж світу | кол-ва | щільністю крейда-ших |
| справедливість | більш правильн | підстав | частіц.Качество-утримуючі. |
| цього судження. | і адекватно | | Вираз предмета, його |
| | Ставлячи його на | | опр. Міра-стійке |
| | Научн основу. | | Поєднання кол-ва та |
| | | | Кач-ва в предметі. |
| | | | Стрибок-швидкий перехід |
| | | | Від однієї заходів до ін цей |
| | | | Закон вир заг |
| | | | Спрямованість розвитку |
| | | | Руху та пізнання. |
| | | | 3-Заперечення припускаючи-ся |
| | | | Як сприйняття |
| | | | Подальшим подією |
| | | | Елементів перед-го |
| | | | Собитія.закон |
| | | | Передбачається сходження |
| | | | Від приватного до загального і |
| | | | Т.д. це загальний закон |
| | | | Тенденції розвитку |
| | | | Практики пізнання. |
| | | | «Модель |
| | | | Прогресу »-спіралеподібна |
| | | |. |
| Умовивід (о | Категоричний | Полісілогізми.С | Гіпотеза як форма |
| бщ | силогізми (скор) - | орит | раз-буття знань. |
| поняття)-форма | ентимема. Ми | Полісілогізмом | Построніе гопотези, |
| мислення | часто | наз 2ілі більш | способи опр-ня та |
| засобів кіт | пропускаємо 1 з | категоричний | підтем-ня гіпотези. |
| з одного або | посилок або | силогізми зв'я | Гіпотеза-науково |
| декількох | висновку, | один з др таким | обгрунтоване |
| суж (посилок) за | роблячи більш | чином, що | припущення про |
| опр правилами | коротким | закл 1 з | причини, закономірних |
| виведення получ | (компактним) | силогізми стан | зв'язків, явищ або |
| висновок. | Пр: яблука сприяння з | посилкою ін | подій. 1. Загальна |
| Види: | вітаміни-все | Пр: Спорт укр | гіпотеза-науково |
| звернення, | яблука корисні | здор, гімн-ка | обгрунтоване |
| протиставлений | (проп вітаміни | укр здор, | припущення про |
| ня предикату, | стать), Всі риби | аероб-гімн-ка => | причини, законах і |
| безпосередньо | дихають зябрами, | аероб укр здор. | закономірності |
| є | а форель | смітить образ від | психічних і природних |
| умовивід, | риба (проп | скор полісілог | явищ. 2.частная |
| ппросто | форель-зябрами) | шляхом | гіпотеза-науково |
| катігоріческій | | відкидання | обгрунтоване |
| силогізми, | | закл предшест | припущення про причини |
| полосілогізми, | | сілог і посилки | походження та |
| умовні у, | | последущ сілог. | закономірності чати |
| розділові | | Пр: Спорт укр | об'єктів,. Виділених з |
| у, дилеми. | | Здор, | класу загальних об'єктів. |
| | | Гімн-спорт, | 3. Еденічная |
| | | Аероб-гімн | гіпотеза-н.о.п.о |
| | | | Причини виникнення |
| | | | І закономірності |
| | | | Еденічних фактів. |
| Поняття | Предмет і знач | Розділові | Правила доказового |
| спростовано | логіки. | умовиводи | міркування, лог помилки |
| 1) Опр | Л.-наука про пр. | Вони вкл 1 або 2 | в док-ві і опр-ванні. |
| фактами-сам | мислення сформували | розділить | 1. уявне слідування |
| вірно і успішно | в античному світі. | судження. Пр: | якщо теза не випливає з |
| спос опр.Важно | Осн.-Арістотель | Батько обіцяючи подар | приводяться в його |
| подобру і |, розробити | синові ігор авто | підтвердження |
| згрупуйте факти | послідовно | або лижі.Отец | каргументов, то |
| так, щоб вони | ю л. | може поавр | виникає помилка, |
| доказ Підтвердж | | синові або заводний | звана «не |
| або спростовано | | ігор авто або | слід »Іноді щоб |
| тези | | незаводн .=> Батько | док-ать допускається |
| 2) устано | | може подар | вираження |
| хибність або | | синові або заводний | «отже», |
| суперечу-ти | | ігор авто або | «отже»-це означає що |
| наслідків, | | незаводн або | всі факти і аргументи |
| витік з | | лижі | зіставлені один одному. |
| тези. | | | 2. Від сказаного с |
| прийом-зведення | | | умова до сказаного без |
| до абсурду, | | | умовно. |
| доказ-ся що з | | | |
| тези-помилково | | | |
| аргумент | | | |
| 3) опр через | | | |
| д-во | | | |
| антитези. (д-в | | | |
| про тези | | | |
| противо | | | |
| даного тези) | | | |
| антитеза | | | |
| правдивий - теза | | | |
| розкладання | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Прямі й | Умовні | | |
| непрямі | висновки | | |
| док-ва. Док-во-| Пр: Якщо цей | | |
| савокупность | овоч качан | | |
| лог прийомів, | капут, то він | | |
| обгрунтування | крупніше редьки. | | |
| істинності | Якщо цей овоч | | |
| тези. | редька, то він | | |
| Демонстрація | більше | | |
| або форма | памідора, | | |
| док-ва-спосіб | отже | | |
| лог зв'язку між | якщо цей овоч | | |
| тезами і | какчан капусти | | |
| аргументами. | то він більший | | |
| Схема прямого | памідора. | | |
| док-ва: з | Умовно-категорією | | |
| аргументів а2 | іческое у | | |
| ан виводиться | включає 2 | | |
| теза T. | посилки: | | |
| Непряме | умовне | | |
| док-во - когла | судження і | | |
| у нас немає | категоричне. | | |
| аогументов | Пр: якщо цей | | |
| коли у нас немає | персонаж кіт у | | |
| аргументів для | чоботях то цей | | |
| обгрунтування | персонаж з | | |
| тези. | казки. Цей | | |
| Непряме | персонаж-кіт у | | |
| док-во -2 | чоботях, | | |
| виду: 1.док-во | отже | | |
| «Від | цей персонаж | | |
| протилежного ». 2. | З казки | | |
| Розділові | | | |
| док-во (метод | | | |
| викл) Пр: про | | | |
| варення. | | | |


Теги:Шпаргалка, логіці