Арбітражний процес
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське гос-во
Бухгалтерський облік і аудит
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Етика
Держава і право
Цивільне право і процес
Діловодство
Гроші та кредит
Природничі науки
Журналістика
Екологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика, програмування
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Кибернетика
Комунікації і зв'язок
Комп'ютерні науки
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптология
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Російська література
Література і російська мова
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Менеджмент
Металургія
Москвоведение
Мовознавство
Музика
Муніципальне право
Податки, оподаткування
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Новітня історія, політологія
Оккультизм
Решта реферати
Педагогіка
Поліграфія
Політологія
Право
Право, юриспруденція
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехника
Митна система
Теорія держави і права
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Трудове право
Туризм
Кримінальне право і процес
Керування
Управлінські науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Господарське право
Цифрові пристрої
Екологічне право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Ергономіка
Шпаргалка за логікою
Категорія: Логіка

| ДУМКАХ | ПОНЯТТЯ | умовиводи |
| Форма мислення, в якій | Форма мислення, | Форми мислення, в |
| що-небудь стверджується або | за допомогою якої | якої з одного або |
| заперечується про предмети. | відображаються загальні і | кількох суджень на |
| НАЙВАЖЛИВІШІ ХАРАКТЕРІТСТІКІ | істотні ознаки | підставі певних |
| ДУМКАХ | предметів | правил виводу виходить |
| Істинність, хибність | Розрізняється зміст | нове судження |
| | Поняття і його обсяг | умовивід в мові, |
| СУБ'ЄКТ ДУМКАХ | ЗМІСТ ПОНЯТТЯ | завжди виражається |
| Думка про предмет, про | Істотні ознаки | кількома |
| якій стверджується або | предметів, відображені в | пропозиціями, |
| заперечується що-небудь | понятті | пов'язаними так, що вони |
| Предикат ДУМКАХ | «Соціальна революція» - | мають - загальний термін |
| Думка про те, що саме | зміна способу | умовиводи СКЛАДАЄТЬСЯ |
| затверджується або | виробництва, переворот в | З: |
| заперечується про предмет | ідеології та психології | Посилки - судження, |
| Балет Большого театру - | людей, зміна суспільних | містять вихідні |
| найкращий в світі (суб'єкт-| закладів тощо | судження |
| «Балет Большого театру», | ОБСЯГ ПОНЯТТЯ | Висновок - судження, |
| предикат-«кращий у світі) | Сукупність предметів, | що містять нове |
| | Охоплених даним поняттям | значення (отримане з |
| ВИДИ суджень з ХАРАКТЕРУ | | посилок) |
| Предикат | ПОНЯТТЯ ПІДРОЗДІЛЯЮТЬСЯ ПЗ | ВИДИ умовиводів: |
| Атрибутивні (властивості | ОБСЯГУ | Безпосередні - мають |
| предметів) - Сонце, | Загальні (в обсязі більш, ніж | одну посилку - |
| розпечений вогненна куля | один предмет) - зірка, | судження: жоден |
| Реляційні, | щастя | дельфін, не є риба, |
| Екзистенційні | Поодинокі (в обсязі одна | умовивід: жодна |
| Суджень з ХАРАКТЕРУ | предмет) - Москва, Росія | риба, не є дельфін. |
| Категоричні (щось | Нульові (в обсязі ні | опосередковано - мають |
| затверджується або | одного предмета) - рис, | більше, ніж одну посилку |
| заперечується безумовно) - | дідько | |
| Париж, столиця Франції | Порівняними ПОНЯТТЯ | Розрізняють: |
| Умовні (з певним | Поняття, що мають у своєму | дедуктивні |
| умовою, за допомогою союзу | зміст загальні | умовиводи (їх види) |
| «Якщо ... то» | істотні ознаки | Категоричний силогізм |
| Суджень з ЯКОСТІ | Незрівнянно ПОНЯТТЯ | - Вид дедуктивного |
| Стверджуючі (маються | Поняття, що не мають | умовиводи, у |
| властивості або відносини) - | суттєвих в тому чи | якому, з двох |
| Планети світять відбитим | іншому відношенні загальних | істинних категоричних |
| світлом | ознак | суджень, де S і P |
| Негативні (заперечується | Сумісність ПОНЯТТЯ | пов'язані середнім |
| наявність властивостей або | Поняття, обсяги яких | терміном, при дотриманні |
| відносин) - | повністю або частково | правил необхідно |
| Суджень з КІЛЬКІСТЮ | збігаються | слід висновок |
| Загальні - суб'єкт судження | несумісні поняття | Умовні умовиводи |
| охоплює всі властивості | Поняття, обсяги яких | Умовно-категоричні |
| класу | збігаються не повністю | умовиводи |
| Приватні - S, включає | | Умовно-розділові |
| частину предметів класу - | логічні операції з | умовиводи |
| Деякі гази інертні | поняття | |
| Поодинокі - S, вказує | Визначення і поділ | Індуктивні |
| тільки на один предмет - | ПОДІЛ | умовиводи |
| Карпов, чемпіон світу з | Логічна операція, | |
| шахів | за допомогою якої | |
| ОБ'ЄДНАНА КЛАСИФІКАЦІЯ | розкривається обсяг поняття | |
| Суджень з ЯКОСТІ І | | |
| КІЛЬКІСТЮ | | |
| Общеутвердітельние - А | | Кожен льотчик-космонавт |
| Частноутвердітельние - I | | (М) - мужній |
| Общеотріцательние - E | | осіб (P) |
| Частноотріцательние - O | | Юрій Гагарін (S) - |
| | | Льотчик-космонавт (М) |
| Модальність ДУМКАХ | | Наст., Ю. Гагарін - |
| Термін, що означає, | | мужній чоловік (Р) |
| що крім основного | | Слова та фрази |
| конкретного змісту | | входять в силогізм, |
| всяке судження так чи | | називаються термінами. В |
| інакше несе з собою | | силогізм легенда |
| додаткове смислове | | |
| навантаження | | |
| Незрівнянно ДУМКАХ | | |
| Судження, в яких може | | |
| бути однаковим і суб'єкт | | |
| або предикат | | |
| Порівняними ДУМКАХ | | |
| Судження, які мають | | |
| однакові терміни та | | |
| суб'єкт, і предикат, але | | |
| можуть різнитися за | | |
| кількістю та якістю | | |
| ПРОТИЛЕЖНОМУ | | |
| Відношення між | | |
| общеутвердітельнимі і | | |
| общеотріцательнимі | | |
| судженнями | | |
|__________________________| | |
|______ | | |
| | | |
| ФІГУРИ умовиводи | | |
| КАТЕГОРИЧНО силогізм | | |
| Категоричний силогізм - | | |
| Вид дедуктивного | | |
| умовиводи, у якому, | | |
| з двох справжніх | | |
| категоричних суджень, | | |
| де S і P пов'язані середнім | | |
| терміном, при дотриманні | | |
| правил необхідно слід | | |
| висновок | | |
| | | |
| Кожен льотчик-космонавт | | |
| (М) - мужній | | |
| осіб (P) | | |
| Юрій Гагарін (S) - | | |
| льотчик-космонавт (М) | | |
| Наст., Ю. Гагарін - | | |
| мужній чоловік (Р) | | |
| Слова та фрази | | |
| входять в силогізм, | | |
| називаються термінами. В | | |
| силогізм легенда. | | |
| Ю. Гагарін - менший | | |
| термін (S) | | |
| Мужній чоловік - | | |
| більший термін (Р) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


Теги:Шпаргалка, логіці