Арбітражний процес
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське гос-во
Бухгалтерський облік і аудит
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Етика
Держава і право
Цивільне право і процес
Діловодство
Гроші та кредит
Природничі науки
Журналістика
Екологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика, програмування
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Кибернетика
Комунікації і зв'язок
Комп'ютерні науки
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптология
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Російська література
Література і російська мова
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Менеджмент
Металургія
Москвоведение
Мовознавство
Музика
Муніципальне право
Податки, оподаткування
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Новітня історія, політологія
Оккультизм
Решта реферати
Педагогіка
Поліграфія
Політологія
Право
Право, юриспруденція
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехника
Митна система
Теорія держави і права
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Трудове право
Туризм
Кримінальне право і процес
Керування
Управлінські науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Господарське право
Цифрові пристрої
Екологічне право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Ергономіка
Еволюція системи європейської безпеки від НБСЄ до ОБСЄ

Доповідь до випускної роботи студента 4 курсуфакультету Міжнародне право та міжнародні відносини
Бакинського Державного Університетуза фахом: Міжнародне право
Багірова Галандара Раміз оглина тему: «Еволюція системи європейської безпеки від НБСЄ до ОБСЄ».

У пропонованій увазі роботі докладно розглядається еволюція системиєвропейської безпеки від НБСЄ до ОБСЄ. У роботі проаналізовано іохарактеризована діяльність НБСЄ/ОБСЄ починаючи Гельсінською процесом іприйняттям «Заключного акту» по сьогоднішній день. Дана роботає дуже важливою та актуальною, з огляду на наявність цілого рядунедозволених конфліктів, а також і загрози міжнародного тероризму.
Дана робота представляє великий інтерес також і тому, що в нійє окремий розділ про участь Азербайджану в ОБСЄ і про діяльність
Мінської групи з вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту навколо
Нагорного Карабаху.
Випускна робота складається з вступу, IV глав, висновку та бібліографії.

У Главі I дається опис «Хельсінкського процесу» і нарад в рамках
НБСЄ аж до 90-х років. Цей розділ складається з 3 параграфів: Історіястворення НБСЄ, «Заключний акт НБСЄ», а також Діяльність НБСЄ з 1975по 1989 рік.
Глава II розкриває діяльність НБСЄ в 90-х роках, включаючи іперетворення даної організації з простих нарад в повноціннуорганізацію. Цей розділ складається з 5 параграфів, з яких, першимчотири показують перехід від НБСЄ до ОБСЄ, а також діяльність ОБСЄ усьогоднішній день, п'ятий параграф присвячений структурі основних органів ОБСЄ.

Глава III присвячена участі Азербайджанської Республіки в ОБСЄ, а такождіяльності Мінської групи ОБСЄ.
Глава IV торкається проблеми європейської безпеки у XXI столітті.
На рубежі століть великими дестабілізуючими факторами на європейськомупросторі стали міжетнічні протиріччя і конфлікти. Все більшзаявляють про себе такі явища, як тероризм, поширення наркотиків,організована злочинність.
Найбільш надійний шлях забезпечення безпеки і стабільності тапопередження конфліктів в Європі - це створення на континенті повноцінноїархітектури безпеки, заснованої на співпраці між різнимиорганізаціями на міцній основі поваги норм міжнародного права,принципів Статуту ООН. Обговорення моделі загальної і всеохоплюючої безпекипочалося на Нарадах в Гельсінкі, головним підсумком яких став прийнятий 1Серпень 1975 «Заключний акт». 35 країни-учасниці конференціїзаявили про свою рішучість "належним чином враховувати і виконувати положення
Заключного акту Наради "і продовжувати багатосторонній процес шляхомпроведення нових зустрічей на різних рівнях. Діяльність НБСЄ в перебігубагатьох років грунтувалася тільки на скликаються кожні чотири рокиконференціях. Еволюція НБСЄ зі звичайних нарад в організацію прийнялаактивний характер з підписанням 21 листопада 1990 в Парижі «Хартії длянової Європи », яка поставила крапку в холодній війні і поклала початокперетворення НБСЄ з форуму для переговорів і діалогу в активнофункціонуючу структуру. Подальша еволюція НБСЄ проходила, за участюнових членів країн Східної Європи та Середньої Азії. Регіональний статус
Наради був підтверджений на Хельсінкському саміті глав держав іурядів держав-учасників НБСЄ в 1992 році.
Ухвалений на зустрічі глав держав та урядів у Будапешті 5-6Грудень 1994 Пакет документів - Політична декларація "На шляху досправжнього партнерства в нову епоху "і Будапештські рішення - представляютьсобою юридичну основу переходу до нового етапу діяльності НБСЄ якміжнародної організації. За рішенням Будапештській зустрічі з 1 січня 1995року НБСЄ перейменовано в ОБСЄ - Організацію з безпеки іспівробітництва в Європі.
Обговорення моделі безпеки для XXI ст. продовжувалося і на черговихсамітах ОБСЄ. На Лісабонському саміті ОБСЄ була прийнята Лісабонськадекларація 1996 року про моделі загальної і всеосяжної безпеки для Європи
XXI ст. підтвердила центральну роль ОБСЄ у забезпеченні безпеки істабільності. На Стамбульському саміті ОБСЄ в 1999 році була прийнята «Хартіяєвропейської безпеки ». Хартія вважається свого роду "кодексомповедінки "держав-учасниць ОБСЄ, в основі якого - повнаприхильність всіх держав-учасниць ОБСЄ Статуту ООН і Гельсінкській
Заключного акту. Вона спрямована на зміцнення спроможності ОБСЄзапобігати конфліктам, врегулювати їх і відновлювати життя людей натериторіях, що постраждали в результаті війни і руйнувань.

Вивчивши еволюцію даної організації розглядаючи динаміку розвитку тадіяльності НБСЄ/ОБСЄ на рубежі XX-XXI століть, автор прийшов до наступнихвисновків:

1. Перший етап діяльності ОБСЄ, спочатку мала назву НБСЄ, припав на роки холодної війни. У складних умовах блокового протистояння Організація служила постійним каналом взаємного спілкування між представниками Сходу і Заходу. Вона внесла елемент багатосторонності в біполярну ситуацію. Нарада розширило сферу міждержавних відносин, включивши в неї нові галузі співробітництва, найважливішими з яких були права людини і охорона навколишнього середовища. У заслугу НБСЄ можна поставити також зниження військової напруженості в Європі. У 70-80-ті роки минулого століття НБСЄ належала важлива роль у зміцненні безпеки та співробітництва на європейському континенті, у подоланні ідеологічного розколу між державами-учасниками. До кінця 80-х років Нарада почало перетворюватися в універсальний механізм загальноєвропейського співробітництва на основі розробки загальних правил гри, в центрі яких знаходяться десять принципів Гельсінського Заключного акта.

2. Другий етап діяльності ОБСЄ охоплює дев'яності роки минулого століття. З прийняттям нових членів і активізацією діяльності даної організації. У цей період була створена широка інституційна база, що дозволяє вирішувати широке коло проблем, що стосується першого, другого і третього вимірів ОБСЄ. У своїй практичній діяльності

Організація тісно співпрацювала з іншими міжнародними інститутами, серед яких ООН, НАТО, РЄ, ЄС, СНД. ОБСЄ здійснювала посередницькі місії в Чечні, Абхазії, Придністров'я, Косово і в інших «гарячих» точках Європі та Азії. Слід відзначити і те, що до кінця 90-х років намітився географічний і функціональний перекіс у діяльності ОБСЄ, який погрожував послабити позиції Організації на міжнародній арені, на це також вплинула пасивність Мінської групи ОБСЄ з вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту. < p> 3. Протягом третього етапу діяльності ОБСЄ, що охоплює перші роки XXI століття, ведеться активна робота з усунення вишеобозначенних дисбалансів, адаптації порядку денного ОБСЄ до новим викликам і загрозам безпеки, у тому числі і міжнародному тероризму, реформування інститутів для надання більшої скоординованості їх роботі. Організація взяла на себе відповідальність як важливий інструмент з мирного врегулювання спорів у своєму регіоні і одним з головних інструментів в області раннього попередження, запобігання конфліктам, регулювання криз та постконфліктного відновлення.
Невирішеність цілого ряду конфліктів у Європі, включаючи і вірмено -азербайджанський конфлікт навколо Нагірного Карабаху, показує слабкістьданої організації в миротворчій діяльності. Рішення в рамкахорганізації ухвалюються на основі консенсусу. З одного боку у такогометоду прийняття рішень є позитивна сторона, тому що вінгарантує рівні права всім державам-членам ОБСЄ, з іншого боку утакого методу прийняття рішень є негативна сторона, свідками,якої ми стали на прикладі голосування щодо Лісабонської з документом, 20-йпараграф якого відображав інтереси Азербайджану і був схвалений всімадержавами, за винятком Вірменії, яка використала право вето. Цепоказує недостатність консенсусного ухвалення рішень, що вНадалі можна було б замінити на прийняття рішень більшістю у ѕголосів.
Також недоліком Організації є відсутність у неї формальноміжнародно-правового статусу. Всі її рішення - політично обов'язкові іне мають юридичної сили. Це питання, можливо, у майбутньому буде вирішено, вданий час ведуться переговори про надання правосуб'єктності іправоздатності ОБСЄ.
І тим не менше на сьогоднішній день не існує будь-якої реальноїальтернативи здатної замінити дану організацію. Зараз йде пошук новихформ співпраці в рамках Організації, спрямований на використанняпотенціалу Організації з безпеки і співробітництва в Європі з урахуваннямнових ризиків та викликів європейської безпеки, включаючи і загрозуміжнародного тероризму. Протягом довгих років еволюції Нарада збезпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) як міжнародно-правовоїінститут від міжнародної конференції - механізму багатосторонніхміждержавних переговорів та консультацій, що проводяться у формірегулярних зустрічей, - еволюціонувало в міжнародну організацію -
Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) об'єднує всвоєму складі 55 суверенних і незалежних держав євроатлантичногопростору й вважається найбільшою регіональною організацією з питаньбезпеки.


Теги:Еволюція, системи, європейської, безпеки, НБСЄ, ОБСЄ