Арбітражний процес
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське гос-во
Бухгалтерський облік і аудит
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Етика
Держава і право
Цивільне право і процес
Діловодство
Гроші та кредит
Природничі науки
Журналістика
Екологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика, програмування
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Кибернетика
Комунікації і зв'язок
Комп'ютерні науки
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптология
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Російська література
Література і російська мова
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Менеджмент
Металургія
Москвоведение
Мовознавство
Музика
Муніципальне право
Податки, оподаткування
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Новітня історія, політологія
Оккультизм
Решта реферати
Педагогіка
Поліграфія
Політологія
Право
Право, юриспруденція
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехника
Митна система
Теорія держави і права
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Трудове право
Туризм
Кримінальне право і процес
Керування
Управлінські науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Господарське право
Цифрові пристрої
Екологічне право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Ергономіка
Керівництво з оформлення реферату
Категорія: Мовознавство
Реферат (від латинського refero - повідомляю) - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі.
Це самостійна науково-дослідницька робота студента, де розкривається суть досліджуваної студентом проблеми, виклад матеріалу носить проблемно-тематичний характер, показуються різні точки зору, а також власні погляди на проблему.

Зміст реферату повинен бути логічним. Обсяг реферату коливається від 5 до 15 машинописних сторінок.

Перш ніж вибрати тему реферату, визначте свій інтерес, над якою проблемою Ви хотіли б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте тему. Перед початком роботи над рефератом слід намітити невеликий план і підібрати літературу. Перш за все, скористайтеся літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширте список джерел, не забудьте використовувати реферативні та спеціальні журнали, де Ви знайдете новітню наукову інформацію.
Структурі та оформлення реферату:

1. Титульний лист.
2. План-зміст.
3. Введення.
Дається постановка питання, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.
4. Основна частина.
Складається з декількох розділів. Кожний розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього.
5. Висновок. Підбивають підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, даються рекомендації.
6. Бібліографія (див. Додаток 5).

При розробці реферата використовуються не менше ніж 8-10 різних джерел. Допускається включення таблиць, графіків, схем.

Реферат видається, як правило, у друкованому вигляді на одній стороні листа формату А4; повинні бути передбачені поля: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм.

При роботі з літературою та оформленні реферату бажано дотримуватися рекомендацій, викладених нижче для підготовки курсової роботи.

Критерії оцінки реферату.

При оцінці Вашої праці викладача цікавить:

* Відповідність темі;
* Глибина опрацювання матеріалу;
* Правильність і повнота використання джерел;
* Оформлення реферату.

На розсуд викладача реферати можуть бути заслухані й обговорені на семінарах, а також може бути використано індивідуальна співбесіда викладача зі студентом.
Теги: